Ký sự chuẩn bị Đại giới đàn Thiện Hoa

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1147 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1147 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GN - Đức Như Lai thị hiện ra đời, trước chuyển pháp luân nơi Lộc Uyển, sau cùng di giáo ở Song Lâm. Suốt 49 năm thuyết pháp, hơn 300 hội giảng kinh, tùy căn cơ diễn nói.

Vô lượng pháp môn lập bày, có ra muôn ngàn sai khác, nhưng không ngoài ba môn vô lậu học, đó là Giới, Định và Tuệ.

Vì vậy việc tổ chức giới đàn, mở trường tuyển Phật, xét tuyển người xuất gia học đạo chính thức đứng vào hàng ngũ Tăng-già, là điều quan yếu bậc nhất của Giáo hội, quyết định vận mệnh Tăng-già trong sứ mệnh truyền đăng tục diệm, khiến cho Chánh pháp trường tồn, chúng sanh an lạc. Do đó, công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức là hết sức cần thiết, mỗi việc đều phải được phân công và lên kế hoạch cụ thể, để giới đàn từng bước đi đến thành tựu viên mãn.

Ngày 12-1-2022

Tại thiền viện Thường Chiếu, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị thiền phái Trúc Lâm, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn, chủ trì phiên họp đầu tiên bàn về việc tổ chức đại giới đàn. Tham dự buổi họp có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự cùng một số thành viên Ban Quản trị thiền phái Trúc Lâm.

Hội nghị thông qua thành phần Ban Tổ chức, Ban Chức sự và bầu ra các tiểu ban phục vụ cho công tác tổ chức đàn giới. Chư tôn đức đã phát biểu nhiều ý kiến xây dựng nhằm hoàn thiện công tác tổ chức, bảo đảm cho việc truyền giới được diễn ra trang nghiêm thanh tịnh, như pháp như luật. Vì tiền đồ Phật pháp, vì chấn chỉnh Tăng-già, vì thọ mạng đạo pháp, Hòa thượng Trưởng ban kêu gọi sự đoàn kết hòa hợp, cũng như tinh thần hoan hỷ tích cực của chư tôn đức và nguyện cầu cho đại giới đàn sẽ được thành tựu viên mãn.

Sau đó là những ngày tất bật của Tăng Ni Phật tử Đồng Nai. Khuân, vác, xeo, nạy, bứng lên, thả xuống… Có thêm “Cô Vi” về công quả. Cửa Phật rộng mở. Vui vẻ, hòa hợp.

… Ngày 26-2-2022

6 giờ 30 sáng, Hòa thượng Thích Minh Thông và Hòa thượng Thích Lệ Trang đã có mặt tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu. Đón quý ngài là Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức Tăng Ni thiền phái Trúc Lâm. Bên tách trà đạo vị, các ngài nhắc lại những năm tháng làm Tăng sĩ nơi Phật học viện Huệ Nghiêm, tiếp theo là câu chuyện về sự truyền thừa, giao thoa và tiếp nối của Giáo hội, Tăng-già. Từng câu từng lời đều là hạnh nguyện, là hoài bão của các ngài về đạo pháp, về tương lai của GHPGVN và tương lai của thế hệ Tăng sĩ kế thừa.

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức thỉnh nhị vị Hòa thượng tham quan nơi dự kiến là giới trường để bàn bạc, trao đổi một số điều cần thiết về công tác tổ chức. Đoàn khảo sát một vòng Thường Chiếu, từ cầu giới đường, lễ trường chính, chánh điện, tổ đường cho đến khu nội viện… Sau đó, quý tôn túc hội ý về nghi thức tác pháp yết-ma, tứ dẫn thỉnh, cung an chức sự... hướng dẫn chư Tăng về cách sắp xếp, trần thiết giới trường như pháp như luật để giới đàn được trang nghiêm. Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm vô cùng hoan hỷ, trân trọng những ý kiến đóng góp đầy nhiệt tâm của quý ngài.

8 giờ 30, đoàn qua thăm giới trường Ni tại thiền viện Linh Chiếu. Ni chúng cung thỉnh chư tôn đức tham quan chánh điện, giảng đường, thiền đường, cầu giới đường, khu vực giới tử... Tận mắt chứng kiến các bậc tiền bối chăm lo từng chút cho sinh hoạt của giới tử, từ nơi ăn chốn ở đến việc sắp đàn, tấn đàn truyền giới, đưa giới tử Tỳ-kheo-ni qua Đại Tăng cầu Chánh pháp... mới thấy vô cùng biết ơn và trân trọng công ơn pháp hóa của quý ngài. Tiếp nối tinh thần của chư tiền bối, chúng đệ tử nguyện dốc tâm dốc sức phụng sự giới đàn, ngõ hầu tạo điều kiện tốt nhất để giới tử đắc giới, để giới đàn đi đến thành tựu viên mãn.

Công tác chuẩn bị đại giới đàn tại tổ đình Thường Chiếu và thiền viện Linh Chiếu ngày càng khẩn trương hơn. Đại chúng hân hoan lao tác quên cả sớm chiều, vui mà không nhộn, cực mà không khổ. Đó cũng chính là đường nét làm nên những con người quên mình vì đạo.

Giới thọ hữu hà nan, nan dã chung thân trì tịnh giới.

Đàn tràng phi dung dị, dị tai đại lực hộ hành đàn.

Thọ giới không phải việc khó, cái khó là khi thọ giới rồi phải suốt đời gìn giữ giới pháp đã lãnh thọ cho được trong sạch. Đàn tràng thanh tịnh trang nghiêm để truyền giới cho Tăng Ni không phải chuyện dễ, dễ chăng là nhờ công sức của rất nhiều người.

Để kiến lập một Đại giới đàn, từ chánh điện đến nơi lưu trú, từ liêu phòng đến cảnh trí bên ngoài, từ việc tấn đàn truyền giới đến việc ăn việc nghỉ của giới tử, mỗi mỗi đều phải lo lắng chu toàn. Cổ đức nói: Vận thủy ban sài chủng chủng công phu đệ nhất. Trong tùng lâm, người xách nước, người bửa củi, người dâng hương lễ Phật, việc lớn việc nhỏ đều là đệ nhất công phu. Nhiệm vụ nào, trách nhiệm nào cũng là Phật sự. Từ Phật sự nhỏ sẽ làm nên những Phật sự lớn, làm nên những sứ giả Như Lai xứng đáng trên bước đường hoằng hóa độ sanh.

… Ngày 6-4-2022

Hòa thượng Thích Lệ Trang tập huấn Ban Tứ dẫn thỉnh và Ban Cung nghinh tại thiền viện Thường Chiếu. Hòa thượng giải thích về ý nghĩa của nghi trượng :

Nghi trượng không phải là hủ tục lạc hậu phong kiến, cũng không phải do quý ngài yêu cầu, mà để bày tỏ sự tôn kính, tha thiết cần cầu giới pháp của các giới tử. Giới tử hướng về giới sư như mặt trời đúng ngọ, ánh sáng trọn vẹn chiếu xuống, giới tướng Cụ túc, hạnh đức khiêm ưu. Cho nên, từ bước đi, cách cầm lọng, nghi trượng cho đến cách đánh kiền chùy, bưng khay thỉnh, mỗi mỗi đều phải cung kính trang nghiêm, không được lơ là.

Hòa thượng đặc biệt nhắc nhở chư tôn đức: “Không phải người tu không biết làm đẹp, nhưng cái đẹp của người tu chẳng phải trang sức như người thế gian, mà phải thể hiện từ chất tu của mình. Biết đánh chuông trống, thông thạo pháp khí chưa hẳn là người tu, nhưng nếu không biết sử dụng pháp khí thì không đủ tư cách làm người tu. Do vậy, khi đánh khánh, đánh mõ... phải làm sao thể hiện được chất tu, mới xứng đáng là người tu đệ tử Phật”.

Sau cùng, chư Tăng Thường Chiếu diễn tập đánh kiền chùy và thổi ốc pháp loa. Pháp loa được thổi trong pháp hội thuyết pháp với ý bố cáo cho chúng hội biết đạo tràng bắt đầu khai diễn, pháp Phật bắt đầu tuyên dương, cung thỉnh chư thiên, hộ pháp, thánh thần lâm đàn, pháp sư đăng lâm pháp đường. Riêng trong giới đàn, thổi pháp loa có ý nghĩa:

Kích pháp cổ, xuy pháp loa, phổ cáo mộc-xoa ứng thế.

(Đánh trống pháp, thổi pháp loa, báo hiệu giới luật ứng hiện nơi đời).

Thế nhưng, nhà mình chưa quen, nên bước đầu còn bỡ ngỡ. Tiếng ốc pháp loa trầm hùng đâu không thấy, chỉ nghe âm thanh “khè… khè” đục ngầu. Hòa thượng Thích Lệ Trang cười mỉm chi, đại chúng được một trận cười sảng khoái.

Đây là một buổi tập huấn về giới luật rất có giá trị, là nhân duyên vô cùng quý báu để Tăng Ni thiền phái Trúc Lâm học hỏi thêm về các pháp khí và nghi thức dẫn thỉnh trong đại giới đàn.

Từng đoàn giới tử có đến có đi, nhưng đại hạnh đại nguyện của mỗi vị thì mãi mãi cùng Đại giới đàn Thiện Hoa ở lại, hợp nhất trong đại tâm Bồ-đề. Để rồi từ đó, hạt giống giác ngộ bay đi muôn phương, mang hương thơm Giới Định Tuệ thắm nhuận cuộc đời, chuyển hóa cõi nhân gian trong ánh sáng đạo vàng, đem nguồn an vui hạnh phúc đến cho muôn loài.

(Lược trích Ký sự Đại giới đàn Thiện Hoa Phật lịch 2565 - Nhâm Dần 2022)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.