Kiến khai Đại giới đàn Thiện Hoa, mừng Hòa thượng Thích Thanh Từ thượng thọ 99 tuổi

Hòa thượng Thích Nhật Quang cung kính dâng lời tác bạch lên Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam
Hòa thượng Thích Nhật Quang cung kính dâng lời tác bạch lên Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước ngày khai mạc Đại giới đàn Thiện Hoa Phật lịch 2565 (Nhâm Dần 2022), môn đồ đệ tử Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đã vân tập tại phương trượng tổ đình Thường Chiếu, thành kính đảnh lễ khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ 99 tuổi. 

Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc lời tác bạch của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa:

"Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Cung kính ngưỡng bạch Đức Phó Pháp chủ GHPGVN - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Ngưỡng bạch thầy!

Hôm nay, tại phương trượng tổ đình, toàn thể huynh đệ chúng con, hàng đệ tử môn hạ của thầy đồng quỳ dưới chân ân sư, đảnh lễ dâng lên khúc dạ chí thành, kính mừng Đại giới đàn Thiện Hoa Phật lịch 2565 - Dương lịch 2022, được Thầy cho phép kiến lập tại Thường Chiếu, thành kính tưởng niệm công đức pháp hóa của sư ông, vị ân sư tôn quý đã dày công huấn dục nên thầy và biết bao thế hệ Tăng, Ni kế thừa.

Đồng thời, toàn thể đệ tử chúng con kính lễ mừng thầy thượng thọ 99 tuổi, nguyện thầy vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Kính bạch thầy!

Giờ này, tại tổ đình Thường Chiếu, Đại giới đàn Thiện Hoa sắp được khai mạc.

Giây phút thiêng liêng trọng đại đã đến, Thường Chiếu chưa có lúc nào như lúc này.

Điện đường trang nghiêm, đạo tràng huy quang trong ánh sáng Giới, Định, Tuệ, Đạo kỳ ngũ sắc tung bay, phưởng phất ngũ phần pháp thân hương, cung đón mười phương Thánh chúng, lịch đại Tổ sư, chư Sơn hải hội đồng về.

Tăng, Ni phủ phục một màu y, muôn lòng như một, trên cần cầu Giới pháp của Phật, dưới thệ nguyện tu trì, hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự.

Thật là cảnh Phật tại nhân gian.

Nhưng đối với chúng con, trên hết vẫn là sự có mặt của thầy, của dòng Thiền nước Việt, với hàng vạn tấm lòng quy hướng tu hành.

Thầy hiện hữu nơi đây, nhìn thấy hàng hàng, lớp lớp Tăng Ni phát tâm quy nguyên, noi theo dấu chân Phật, thệ nguyện đi trên con đường giác ngộ giải thoát, đúng như tâm nguyện ân sư hằng mong mỏi.

Thầy từng nói: “Chúng ta là đệ tử Phật, là con Phật thì lúc nào cũng nghĩ đến con đường giác ngộ, giải thoát. Đây là con đường cao thượng nhất, quý báu nhất. Tất cả những việc làm của thế gian hay, dở, phải, quấy chỉ là tạm thời thôi. Điều quan trọng của chúng ta là thấy rõ con đường đưa mình tới giác ngộ giải thoát”.

Đó chính là con đường Giới, Định, Tuệ.

Vì vậy, hôm nay chúng con cùng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Đồng Nai khai mở Tuyển Phật trường, truyền trao Giới pháp cho Tăng, Ni tứ chúng, lãnh thọ hành trì, ngõ hầu nối bước tiền nhân chuyển bánh xe pháp, lợi lạc quần sanh.

Chúng con thật vô cùng cảm bội thâm ân Phật pháp, cảm bội công đức các bậc ân sư, đã xây dựng và giữ gìn đoàn thể Tăng-già vững chắc, để Giáo hội có được những thành tựu như hôm nay.

Kính bạch thầy!

Chúng con vẫn còn nhớ, từ lúc huynh đệ còn là Tăng sinh trẻ tại Phật học viện Huệ Nghiêm, thầy cùng chư tôn Hòa thượng thời bấy giờ, đã hết lòng giáo dưỡng, tận tụy vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài.

Vâng theo sự ủy thác của Tổ sư, Thầy không chỉ khai tâm mở trí cho chúng con qua từng nấc thang giáo lý, mà trong mọi uy nghi cử chỉ, đều là tuyên dương Chánh pháp.

Thầy ít nói về Giới nhưng thầy là người giữ giới, thầy hiếm khi giảng Luật nhưng thầy là người trì luật.

Trang nghiêm tĩnh tại, Định - Tuệ đẳng trì, Tam vô lậu học lúc nào cũng ảnh hiện trong mọi sinh hoạt tu tập của ân sư.

Đời sống thầy, tâm hạnh thầy, đức độ thầy, chính là Thiền môn quy củ, là tiêu bản cho chúng con hướng tới, là tấm gương sáng cho bao thế hệ Tăng, Ni noi theo tu học.

Đến khi thầy về núi, chúng con cũng xin theo. Trên ngọn Tương Kỳ, thầy đã kể cho chúng con nghe những trăn trở của người về Phật giáo Việt Nam, Thiền tông Việt Nam.

Thầy luôn mang hoài bão về một tương lai Phật giáo Việt, Thiền tông Việt, được lan tỏa khắp năm châu.

Thầy thường tự hào nói: “Tại sao nước mình có một Khuông Việt Thái sư danh chấn phương ngoại, có Thiền sư Vạn Hạnh là Quốc sư một nước, có Phật hoàng Trần Nhân Tông xuất gia tu hành thành tựu đạo nghiệp,… mà Tăng sĩ Việt Nam lại không nghĩ tới, không nối nắm sự nghiệp đạo pháp vô giá ấy của tiền nhân?”.

Cho nên Tăng, Ni cần phải biết việc bổn phận của mình, không ngừng nỗ lực trong việc nghiên tầm giáo pháp, hành trì Giới luật, thành tựu Định - Tuệ viên mãn.

Có thế mới mong truyền trì mạng mạch Phật pháp, báo Phật ân đức.

Do vậy, những năm tháng ở Chân Không, thầy không ngừng sách tấn chúng con cố gắng hành thiền, những mong nhận lại gia bảo nhà mình, trước khi bọn giặc vô thường kéo đến.

Thầy luôn hun đúc cho thiền Tăng một ý chí lẫm liệt, một hành trình tu tập tới ngày thành Phật mới ưng.

Từ đó đến nay, chúng con không dám lơ là lời thầy chỉ dạy. Tuy nhiên, vì chủng duyên kém cỏi, căn trí thô vụng, nên dù cố gắng bao nhiêu, chúng đệ tử vẫn chưa thực hiện được những gì thầy đã đinh ninh dạy bảo.

Chúng con thành tâm sám hối, nguyện sẽ nỗ lực nhiều hơn.

Hôm nay, tại đạo tràng Thường Chiếu, diễm phúc lớn lao nhất của chúng con là vẫn còn thầy bên cạnh, sẵn lòng dõi theo từng bước công phu, từng bước trưởng thành của chúng đệ tử.

Thường Chiếu xưa và nay, dù nhà tranh vách đất hay mái ngói tường vôi, đâu đâu cũng ẩn hiện bóng dáng thầy, với từ tâm lan tỏa và trí tuệ luôn chiếu soi.

Chúng đệ tử lớn lên từ tấm lòng bi mẫn, từ hạnh nguyện độ sanh không mệt mỏi của ân sư.

Nhờ đó mà hôm nay Đại giới đàn Thiện Hoa được kiến lập tại đạo tràng này.

Công đức có được, trước là thành kính dâng lên cúng dường Tổ sư, sau là phần nào đền đáp thâm ân huấn dục của thầy.

Người chính là linh hồn của Thiền phái Trúc Lâm thế kỷ XXI, là suối nguồn bi trí tròn đầy, luôn hộ niệm cho Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam trên bước đường cầu đạo giác ngộ giải thoát.

Sau cùng, chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, thiên tai, dịch bệnh chóng tiêu trừ.

Cung kính bạch thầy!

Giờ này đối trước ân sư, toàn thể chúng đệ tử thành tâm đảnh lễ, dâng lời khải thỉnh xin phép được khai mạc Đại giới đàn Thiện Hoa và kính mừng thượng thọ của thầy, cúi mong thầy rủ lòng thương, bủa khắp mây từ, nhuần thấm thân tâm hải chúng Tuyển Phật trường, chứng minh hộ niệm cho Đại giới đàn Thiện Hoa được thành tựu viên mãn.

Chúng con kính nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa thượng Ân sư tứ đại nhu hòa, phước trí nhị nghiêm.

Thầy sống lâu nơi đời, là cội đại thọ tỏa râm bóng từ bi, nuôi dưỡng Giới thân huệ mạng cho Tăng, Ni tứ chúng tăng tiến tu hành cho đến ngày viên thành Phật đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni".

Thường Chiếu, 15-4-2022 (15-3-Nhâm Dần)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.