Đại giới đàn Bửu Huệ: Hội đồng Thập sư Ni tấn đàn truyền giới cho giới tử Tỳ-kheo-ni

Giới tử Tỳ-kheo-ni đảnh lễ Hội đồng Thập sư tại giới trường chùa Thanh Tâm
Giới tử Tỳ-kheo-ni đảnh lễ Hội đồng Thập sư tại giới trường chùa Thanh Tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 6 giờ sáng nay, 22-11, chư giới sư Hội đồng Thập sư Ni tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni tại giới trường chùa Thanh Tâm, điểm truyền giới cho giới tử Bắc tông.
Hội đồng Thập sư Ni đảnh lễ Tam bảo

Hội đồng Thập sư Ni đảnh lễ Tam bảo

Ban Nghi lễ, Ban Dẫn thỉnh đã cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni quang lâm niêm hương bạch Tổ, đảnh lễ Tam bảo. Sau đó, Ban Nghi lễ cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường an tọa theo chức vị cung an chức sự.

Ban Kiến đàn cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni hệ phái Bắc tông: Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni, Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Hải Thành làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng 7 vị tôn chứng: Ni trưởng Thích nữ Như Thanh, Ni trưởng Thích nữ Giác Thành, Ni trưởng Thích nữ Lưu Phong, Ni trưởng Thích nữ Như Chơn, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc, Ni trưởng Thích nữ Như Cương và Ni trưởng Thích nữ Như Cảnh.

Điển lễ đàn giới Tỳ-kheo-ni với Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen và Ni sư Thích nữ Như Ngọc.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni

Tại giới trường, Điển lễ đàn giới Tỳ-kheo-ni hướng dẫn 55 giới tử cầu thỉnh Đường đầu Hòa thượng Ni, Thầy Yết-ma và Giáo thọ.

Sau đó, giới tử được Đại đức Giáo thọ hướng dẫn cầu thỉnh các chư vị Đại đức Ni tôn chứng, Thầy Yết-ma tác pháp vấn hòa, xướng tên giới tử thọ giới Tỳ-kheo-ni trước Hội đồng thập sư. Sau khi được chư giới sư đồng nhất tác thành, chư giới tử thọ y, bát, đãy lọc nước, tọa cụ, đảnh lễ chư Đại đức Ni.

Giới tử tấn đàn thọ nhận giới pháp từ giới sư Ni

Giới tử tấn đàn thọ nhận giới pháp từ giới sư Ni

Sau khi giới tử Tỳ-kheo-ni tấn đàn thọ nhận giới pháp tại giới trường chùa Thanh Tâm, theo quy định, 14 giờ chiều cùng ngày, Hội đồng Thập sư Ni sẽ hướng dẫn giới tử đến cầu Chánh pháp yết-ma của Đại Tăng tại giới trường Tăng như pháp, để thọ nhận giới pháp, tác thành giới thể, chính thức trở thành tân Tỳ-kheo-ni.

Hình ảnh truyền giới Tỳ-kheo-ni tại giới đàn chùa Thanh Tâm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.