Chư vị Ni trưởng giáo giới đến giới tử Ni Đại giới đàn Bửu Huệ tại giới trường chùa Thanh Tâm

Cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn quang lâm giáo giới cho giới tử Ni tại giới trường chùa Thanh Tâm
Cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn quang lâm giáo giới cho giới tử Ni tại giới trường chùa Thanh Tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong khuôn khổ Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567, tại giới trường Ni - chùa Thanh Tâm, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM và Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM đã có các thời giáo giới đến các giới tử.
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn quang lâm giáo giới cho giới tử Ni

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn quang lâm giáo giới cho giới tử Ni

Chiều nay 18-11, ngày thứ hai của Đại giới đàn Bửu Huệ, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn quang lâm giáo giới và sách tấn cho giới tử Ni với chủ đề “Bổn phận của người xuất gia và luật nghi căn bản”.

Theo đó, Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng ban Điều hành giới đàn Ni nhấn mạnh về “sứ mạng” của người xuất gia là những người chấp nhận từ bỏ đời sống thế tục, để sống một cuộc đời tỉnh thức, thực hiện hoài bão đi trên con đường tìm cầu giải thoát, theo dấu chân giác ngộ của Đức Như Lai. Vì vậy, trách nhiệm của người xuất gia là hộ trì chánh pháp.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn sách tấn cho giới tử Ni với chủ đề “Bổn phận của người xuất gia và luật nghi căn bản”

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn sách tấn cho giới tử Ni với chủ đề “Bổn phận của người xuất gia và luật nghi căn bản”

Ni trưởng nhắn nhủ đến giới tử Ni tại giới đàn chùa Thanh Tâm về làm người đã khó, nay được gặp Phật pháp và được xuất gia lại càng khó hơn nên phải biết trân quý và tinh tấn tu tập, để một đời người xuất gia trôi qua không uổng phí.

Ni trưởng sách tấn giới tử cần ghi nhớ lý tưởng, mục đích xuất gia và sơ tâm ban đầu của mình mà tinh tấn tu tập để đền đáp tứ trọng ân. Cứu cánh của người xuất gia là giải thoát sanh tử luân hồi nên phước huệ phải song tu bằng cách nỗ lực công phu và nghiêm trì giới - định - tuệ.

Giới tử trang nghiêm nghe giáo giới

Giới tử trang nghiêm nghe giáo giới

“Trên con đường tu tập, dù gặp chướng duyên hay khó khăn phải nhẫn nhục, quyết không từ bỏ chiếc áo của người xuất gia, không từ bỏ sơ tâm ban đầu của mình”, Ni trưởng nhắn nhủ đến giới tử.

Ni trưởng nhắn nhủ đến các giới tử: “Các giới tử đang hiện diện ở đây với tâm mong cầu thọ nhận giới pháp thành tựu, để thành đạt sự giác ngộ và giải thoát, tức thành Phật. Thành tựu rồi, phải đem kinh nghiệm tu tập giác ngộ và giải thoát đó cứu giúp chúng sinh. Vì vậy, nhiệm vụ của người xuất gia có ba việc phải làm là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn.”

Ni trưởng cũng chia sẻ những kinh nghiệm hành đạo, sinh hoạt tu tập đến giới tử

Ni trưởng cũng chia sẻ những kinh nghiệm hành đạo, sinh hoạt tu tập đến giới tử

Ni trưởng cũng chia sẻ những kinh nghiệm hành đạo, sinh hoạt tu tập trong một trú xứ cùng đại chúng cần nêu cao tinh thần sống hòa hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau theo tinh thần lục hòa.

* Ngày thứ ba của Đại Giới đàn Bửu Huệ, giáo giới đến giới tử Ni tại giới trường chùa Thanh Tâm, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc, vị giáo phẩm được cung thỉnh vào ngôi Đệ ngũ tôn chứng đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni đã giáo giới hành nghi và sách tấn cho giới tử trước khi đăng đàn thọ giới với chủ đề “Nhơn giới sanh định, nhơn định phát huệ”.

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc giáo giới tại giới trường chùa Thanh Tâm

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc giáo giới tại giới trường chùa Thanh Tâm

Ni trưởng có lời chúc mừng đến các giới tử đủ nhân duyên, phước báu được tham dự Đại giới đàn Bửu Huệ và chúc các giới tử thành tựu giới pháp. Ni trưởng nhấn mạnh về tư cách của người xuất gia, như xây một ngôi nhà kiên cố, trước tiên phải xây cái nền móng cho vững chắc trước.

Cũng vậy, trên con đường tu học được thành tựu, người xuất gia phải xây dựng từ cái nền móng vững chắc bằng cách bồi công tích đức, công phu công quả và siêng tu giới - định - huệ.

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc cũng giáo giới về các oai nghi của người xuất gia đến giới tử

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc cũng giáo giới về các oai nghi của người xuất gia đến giới tử

“Nếu chúng ta không học giới, không trì giới, thì làm việc gì cũng không thành tựu. ‘Nhân giới sanh định, nhân định phát huệ’, nên giới - định - huệ như chiếc kiềng ba chân, không thể tách rời được, thiếu một thì không thể trụ được; khi trì giới thanh tịnh thì định có mặt hiện tiền; định có mặt thì vô lậu huệ phát sanh, nhờ vô lậu huệ này sẽ chặt đứt các phiền não.

Do đó, thành tựu giới - định - huệ sẽ vắng bóng tất cả phiền não, nghiệp chướng, tham, sân, si thì Niết-bàn và Tịnh độ có mặt ngay hiện tại”, Ni trưởng nhấn mạnh đến giới tử về tầm quan trọng của giới - định - huệ.

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc giáo giới đến giới tử Ni, nhấn mạnh việc hành trì giới - định - huệ

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc giáo giới đến giới tử Ni, nhấn mạnh việc hành trì giới - định - huệ

Ni trưởng cũng nhấn mạnh về lợi ích, công đức của việc hành trì giới - định - huệ, do đó giới tử cần nỗ lực tinh tấn thực hành, lấy đó làm chỗ nương tựa vững chắc, nền tảng kiên cố cho sự trưởng dưỡng công đức.

Điều Ni trưởng mong mỏi giới tử lúc này là phải cố gắng để thanh tịnh tam nghiệp, sẵn sàng đón nhận giới pháp từ chư giới sư truyền trao. Trên con đường sau này, các giới tử cần tỉnh giác, luôn lấy giới - định - huệ làm kim chỉ nam để nương tựa, chỉ dẫn con đường tu tập; giữ giới, trì giới trang nghiêm để có chánh niệm, vững chãi trên con đường tu chánh đạo.

Hình ảnh giới tử học hành nghi và nghe giáo giới tại giới trường chùa Thanh Tâm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.