[ẢNH] Một ngày sinh hoạt tu tập của giới tử Ni tại giới trường chùa Thanh Tâm

Giới trường chùa Thanh Tâm trong thời công phu khuya
Giới trường chùa Thanh Tâm trong thời công phu khuya
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau khi nhập chúng tại điểm truyền giới - chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM), 18-11 (6-10-Quý Mão), ngày thứ hai của Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử đã hướng dẫn giới tử Ni hệ phái Bắc tông tập trung sám hối, thực hành các nghi thức thiền gia.

Theo đó, giới trường chùa Thanh Tâm dành cho giới tử Ni hệ phái Bắc tông gồm 55 giới tử Tỳ-kheo-ni, 21 giới tử Thức-xoa-ma-na và 21 giới tử Sa-di-ni được học thanh quy giới đàn, tập trung sám hối để thanh tịnh tam nghiệp, học tập các giới luật, hành nghi của người xuất gia như: khóa lễ Lăng Nghiêm, sám hối, học tập oai nghi, quá đường, hướng dẫn tấn đàn, hô canh tĩnh tọa…

Hình ảnh một ngày sinh hoạt của giới tử tại giới trường chùa Thanh Tâm:

Chư Ni Ban Điều hành, Ban Quản giới tử trong buổi sinh hoạt thanh quy giới trường

Chư Ni Ban Điều hành, Ban Quản giới tử trong buổi sinh hoạt thanh quy giới trường

Ni sư Thích nữ Như Ngọc phổ biến thanh quy giới trường đến giới tử

Ni sư Thích nữ Như Ngọc phổ biến thanh quy giới trường đến giới tử

Những quy định của giới trường được phổ biến đến giới tử
Những quy định của giới trường được phổ biến đến giới tử
Ni sư Thích nữ Huệ Dâng dạy cách lễ lạy và một số oai nghi của người xuất gia

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng dạy cách lễ lạy và một số oai nghi của người xuất gia

Để mỗi giới tử có sự thanh tịnh tự thân

Để mỗi giới tử có sự thanh tịnh tự thân

Giới tử tại giới trường chùa Thanh Tâm ôn lại cách lễ lạy, các oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm

Giới tử tại giới trường chùa Thanh Tâm ôn lại cách lễ lạy, các oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm

Các giới tử được thấm nhuần các quy tắc để hoàn toàn thanh tịnh, chuẩn bị tấn đàn thọ nhận giới pháp để đi trên con đường Chánh đạo

Các giới tử được thấm nhuần các quy tắc để hoàn toàn thanh tịnh, chuẩn bị tấn đàn thọ nhận giới pháp để đi trên con đường Chánh đạo

Các thời khóa hành trì trong ngày thứ hai của Đại giới đàn Bửu Huệ được thực hiện trang nghiêm

Các thời khóa hành trì trong ngày thứ hai của Đại giới đàn Bửu Huệ được thực hiện trang nghiêm

Ban Điều hành giới trường Ni hướng dẫn các giới tử thực hiện các thời khóa theo quy định

Ban Điều hành giới trường Ni hướng dẫn các giới tử thực hiện các thời khóa theo quy định

Nhằm giúp giới tử trọn vẹn trong ý niệm thanh tịnh qua các thời khóa sám hối

Nhằm giúp giới tử trọn vẹn trong ý niệm thanh tịnh qua các thời khóa sám hối

Thanh lọc thân - khẩu - ý qua các thời khóa trong ngày

Thanh lọc thân - khẩu - ý qua các thời khóa trong ngày

Giới tử nhất tâm tụng niệm để thân tâm thanh tịnh nhất tâm tiếp nhận giới pháp

Giới tử nhất tâm tụng niệm để thân tâm thanh tịnh nhất tâm tiếp nhận giới pháp

Mỗi thời khóa ở giới trường diễn ra trang nghiêm

Mỗi thời khóa ở giới trường diễn ra trang nghiêm

Giới tử sống trọn vẹn trong các thời khóa thiền gia

Giới tử sống trọn vẹn trong các thời khóa thiền gia

Giới trường chùa Thanh Tâm trong thời hô canh

Giới trường chùa Thanh Tâm trong thời hô canh

Chuông lệnh báo hiệu cho giới tử bắt đầu thời gian hô canh trong khuôn viên giới trường chùa Thanh Tâm

Chuông lệnh báo hiệu cho giới tử bắt đầu thời gian hô canh trong khuôn viên giới trường chùa Thanh Tâm

Gần 100 giới tử được hướng dẫn trong thời hô canh

Gần 100 giới tử được hướng dẫn trong thời hô canh

Hô canh niệm Phật, nhiễu Phật trong khuôn viên giới trường giúp giới tử an tịnh

Hô canh niệm Phật, nhiễu Phật trong khuôn viên giới trường giúp giới tử an tịnh

... giúp giới tử sinh hoạt đúng thanh quy của giới trường

... giúp giới tử sinh hoạt đúng thanh quy của giới trường

Giới tử được hướng dẫn quay về chánh điện

Giới tử được hướng dẫn quay về chánh điện

Đảnh lễ Tam bảo

Đảnh lễ Tam bảo

Giới tử thực hiện hô canh nhằm đem đến sự tỉnh giác, an tịnh

Giới tử thực hiện hô canh nhằm đem đến sự tỉnh giác, an tịnh

Và, trong thời khóa tĩnh tọa trước giờ chỉ tịnh

Và, trong thời khóa tĩnh tọa trước giờ chỉ tịnh

Giới tử tĩnh tọa quán niệm từng hơi thở

Giới tử tĩnh tọa quán niệm từng hơi thở

Giới tử được hướng dẫn thực hiện thời khóa công phu khuya

Giới tử được hướng dẫn thực hiện thời khóa công phu khuya

Chánh niệm trong từng lời kinh sẽ làm tâm trí mỗi người thêm an tịnh

Chánh niệm trong từng lời kinh sẽ làm tâm trí mỗi người thêm an tịnh

Trong không gian thanh tịnh của giới trường, mỗi giới tử được sống trọn vẹn trong thời khóa Tịnh độ

Trong không gian thanh tịnh của giới trường, mỗi giới tử được sống trọn vẹn trong thời khóa Tịnh độ

Thời công phu khuya giúp cho giới tử có sự thanh tịnh

Thời công phu khuya giúp cho giới tử có sự thanh tịnh

Hòa hợp vào chân tâm Phật tánh của khóa lễ Lăng nghiêm

Hòa hợp vào chân tâm Phật tánh của khóa lễ Lăng nghiêm

Giới tử cung đón Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM quang lâm giáo giới

Giới tử cung đón Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM quang lâm giáo giới

Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận dạy về chủ đề "Tầm quan trọng của việc hành trì giới luật”

Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận dạy về chủ đề "Tầm quan trọng của việc hành trì giới luật”

Nêu vai trò, ý nghĩa của giới luật đối với người xuất gia

Nêu vai trò, ý nghĩa của giới luật đối với người xuất gia

Mỗi giới tử từ giờ phút này hoàn toàn thanh tịnh để sẵn sàng đón nhận giới pháp

Mỗi giới tử từ giờ phút này hoàn toàn thanh tịnh để sẵn sàng đón nhận giới pháp

Cũng như Hòa thượng Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Bửu Huệ đã dạy “Muốn được tiếp nhận giới pháp thành tựu, bắt đầu từ bây giờ, ngay từ phút giây này, quý vị giới tử phải gìn giữ thân tâm cho thanh tịnh, như vậy mới có thể tiếp nhận giới pháp thanh tịnh được”

Cũng như Hòa thượng Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Bửu Huệ đã dạy “Muốn được tiếp nhận giới pháp thành tựu, bắt đầu từ bây giờ, ngay từ phút giây này, quý vị giới tử phải gìn giữ thân tâm cho thanh tịnh, như vậy mới có thể tiếp nhận giới pháp thanh tịnh được”

Giới tử trong thời quá đường

Giới tử trong thời quá đường

Tại trai đường chùa Thanh Tâm

Tại trai đường chùa Thanh Tâm

Giới tử cử bát trong khóa quá đường

Giới tử cử bát trong khóa quá đường

Dùng cơm trong chánh niệm

Dùng cơm trong chánh niệm

Mỗi ngày tại giới trường chùa Thanh Tâm, giới tử phải tuân thủ theo các hiệu lệnh từ Ban Điều hành, Ban Quản giới tử thực hiện các thời khóa theo quy định

Mỗi ngày tại giới trường chùa Thanh Tâm, giới tử phải tuân thủ theo các hiệu lệnh từ Ban Điều hành, Ban Quản giới tử thực hiện các thời khóa theo quy định

Tại đây, thời khóa sinh hoạt của giới trường Ni theo thời khóa quy định của Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ quy định

Tại đây, thời khóa sinh hoạt của giới trường Ni theo thời khóa quy định của Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ quy định

Đảm bảo được thời khóa chung đem đến sự ổn định, thanh tịnh cho mỗi điểm truyền giới

Đảm bảo được thời khóa chung đem đến sự ổn định, thanh tịnh cho mỗi điểm truyền giới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.