Hội đồng Thập sư Ni tấn đàn truyền giới Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na tại giới trường chùa Thanh Tâm

Giới tử Sa-di-ni thọ y và đãy lọc nước
Giới tử Sa-di-ni thọ y và đãy lọc nước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 21-11 (9-10-Quý Mão), Hội đồng Thập sư Ni đàn giới Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na đã tấn đàn truyền giới cho giới tử Ni tại giới trường chùa Thanh Tâm - giới trường truyền giới cho giới tử Ni hệ phái Bắc tông thuộc Đại giới đàn Bửu Huệ.
Chư giới sư ba đàn giới tại chùa Thanh Tâm

Chư giới sư ba đàn giới tại chùa Thanh Tâm

Tại cầu giới đường chùa Thanh Tâm, chư vị Điển lễ của ba đàn Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni đã thành kính tác bạch cung an chức sự.

Sau khi cung an chức sự, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni ban giáo giới đến toàn thể giới tử tại giới trường chùa Thanh Tâm.

Tuyên bản cung an chức sự

Tuyên bản cung an chức sự

Ni trưởng mong sau khi sám hối thanh tịnh, giới tử cần thể hiện chí thành cần cầu giới pháp, để chút nữa đây sẽ tấn đàn thọ nhận giới pháp từ chư giới sư thanh tịnh. Ni trưởng chúc cho toàn thể giới tử đắc giới viên mãn để làm hành trang trên con đường giác ngộ, giải thoát.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện giáo giới đến toàn thể giới tử

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện giáo giới đến toàn thể giới tử

* Tấn đàn truyền giới Sa-di-ni: Sau cung an chức sự, Ban Điều hành giới trường chùa Thanh Tâm đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni đàn giới Sa-di-ni quang lâm giới trường, niêm hương tại Tổ đường và đảnh lễ Tam bảo tại giới trường.

Tại giới trường, Điển lễ cung thỉnh Hội đồng Thập sư an tọa tại các phương vị được cung an chức sự, trang nghiêm đạo tràng, bắt đầu các nghi thức truyền giới pháp đến 21 giới tử Sa-di-ni.

Giới tử Sa-di-ni được truyền thọ giới pháp

Giới tử Sa-di-ni được truyền thọ giới pháp

Điển lễ - Dẫn thỉnh đàn giới Sa-di-ni với Ni sư Thích nữ Như Ngọc, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng đã hướng dẫn các giới tử cầu thỉnh Đường đầu Hòa thượng Ni, chư vị Yết-ma, Giáo thọ.

Sau đó, được Ni trưởng Giáo thọ hướng dẫn thỉnh chư Đại đức tôn chứng Tăng-già, vị giới sư Yết-ma tác pháp vấn hòa, xướng tên giới tử thọ giới Sa-di-ni trước Hội đồng Thập sư. Sau khi được tác thành, vị giới sư Yết-ma đã trao y và đãy lọc nước cho giới tử.

Đảnh lễ chư giới sư Ni

Đảnh lễ chư giới sư Ni

Đàn giới Sa-di-ni do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích nữ Giác Trung làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Trí làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng 7 vị tôn chứng: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh, Ni trưởng Thích nữ Phước Giác, Ni trưởng Thích nữ Viên Giác, Ni trưởng Thích nữ Như Hảo, Ni trưởng Thích Như Tri, Ni trưởng Thích nữ Như Tường, Ni trưởng Thích nữ Như Trí.

Giới tử Sa-di-ni thọ y và đãy lọc nước

Giới tử Sa-di-ni thọ y và đãy lọc nước

* Tấn đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na: Sau khi niêm hương bạch Tổ, đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện, chư giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni đàn giới Thức-xoa-ma-na thực hiện các nghi thức tấn đàn truyền giới đến 21 giới tử.

Ni trưởng Thích nữ Như Xuân đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Thức-xoa-ma-na

Ni trưởng Thích nữ Như Xuân đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Thức-xoa-ma-na

Đàn giới Thức-xoa-ma-na, Ban Kiến đàn cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Xuân đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ làm Yết-ma, Ni trưởng Thích nữ Như Phương làm Giáo thọ, cùng 7 vị tôn chứng: Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận, Ni trưởng Thích nữ Như Lộc, Ni trưởng Thích nữ Khiết Ngọc, Ni trưởng Thích nữ Như Tường, Ni trưởng Thích nữ Chơn Minh, Ni trưởng Thích nữ Như Thủy và Ni trưởng Thích nữ Như Thảo.

Giới tử Thức-xoa-ma-na tấn đàn thọ nhận giới pháp

Giới tử Thức-xoa-ma-na tấn đàn thọ nhận giới pháp

Dẫn thỉnh đàn giới Thức-xoa-ma-na: Ni sư Thích nữ Như Liễu và Sư cô Thích nữ Trung An.

Hình ảnh cung an chức sự ba đàn giới Ni tại giới trường chùa Thanh Tâm:

Tấn đàn truyền giới Sa-di-ni:

Tấn đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.