Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ và chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã viên tịch

Sau khi Đại nghị lần thứ nhất Hội đồng Chứng minh hoàn mãn, Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã quang lâm tham dự lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Sau khi Đại nghị lần thứ nhất Hội đồng Chứng minh hoàn mãn, Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã quang lâm tham dự lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-12 (10-11-Quý Mão), sau khi Đại nghị lần thứ nhất Hội đồng Chứng minh hoàn mãn, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã quang lâm tham dự lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch.

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, trước hương án tôn trí tôn dung Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận (1897-1993), Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch (1915-2005), Đức Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ (1917-2021) và hương án tôn trí long vị chư vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch, chư vị tiền bối hữu công GHPGVN quá cố qua các thời kỳ, Đức Pháp chủ cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh đã dâng hương cúng dường, thành tâm tưởng niệm công đức cao dày của chư vị Pháp chủ, chư tôn Trưởng lão quá cố.

Quang cảnh lễ tưởng niệm

Quang cảnh lễ tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh cung tuyên lời tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ nhân tưởng niệm 30 năm ngày viên tịch của ngài (1993-2023).

Theo đó, Lời Khải bạch tưởng niệm của Hội đồng Chứng minh đã nhắc lại công hạnh lớn lao của ngài đối với Tăng Ni, Phật tử và với GHPGVN ngay từ những ngày đầu thành lập, trong đó, đặt nền móng cho việc đặt nền móng xây dựng trường Phật học ở 3 miền, phát triển giáo dục Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

Sau đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư đương vi sám chủ, cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đã cử hành nghi thức cung tiến Giác linh theo truyền thống Phật giáo miền Nam, truy tán công hạnh chư vị Pháp chủ, chư vị tiền bối hữu công.

Lời Khải bạch tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận của Hội đồng Chứng minh

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kính bạch chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kính bạch Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư.

Nhân kỷ niệm 30 năm viên tịch của Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày mùng 10 tháng 11 năm Quý Mão), tại ngôi chùa lịch sử thiêng liêng này, lần đầu tiên Hội đồng Chứng minh thành kính tổ chức Lễ Tưởng niệm đức Ngài, vị Pháp chủ sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập Giáo hội trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, những lời Đề nghị của Ngài về việc thành lập trường Phật học, về việc tiếp tăng độ chúng, v.v… đã tạo cho Tăng, Ni và Phật tử một niềm tin bất động đối với Đạo pháp và dân tộc. Ngài đã sống đúng với lời dạy cao quý của đức Phật : “Im lặng như chánh Pháp, nói năng như Chánh pháp”. Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng những lời Đề nghị của Ngài giữa Đại hội thành lập Giáo hội vẫn còn vang vọng, nuôi dưỡng tâm bồ đề cho những người con Phật trên đường tìm về bến Giác.

Nhân dịp này, Tăng Ni và Phật tử chúng ta nhất tâm tưởng niệm công đức cao dày của chư vị Pháp chủ, chư tôn Trưởng lão Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch trong hơn bốn thập niên qua từ ngày Giáo hội được thành lập (1981).

Thành tâm đốt nén tâm hương kính nguyện giác linh chư tôn Trưởng lão Hòa thượng khơi nguồn tuệ tâm, gia hộ chúng con vững bước theo con đường phụng sự Đạo pháp và nhân sinh. Kính nguyện Phật pháp xương minh, đất nước thanh bình, muôn dân an lạc.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ tưởng niệm:

Hương án tôn trí tôn dung Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận (1897-1993), Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch (1915-2005), Đức Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ (1917-2021) và hương án tôn trí long vị chư vị Trưởng lão tiền bối hữu công tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn
Hương án tôn trí tôn dung Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận (1897-1993), Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch (1915-2005), Đức Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ (1917-2021) và hương án tôn trí long vị chư vị Trưởng lão tiền bối hữu công tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn
Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, trọng thể

Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, trọng thể

Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh quang lâm tham dự

Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh quang lâm tham dự

Nhất tâm tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch

Nhất tâm tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch

Đây là lần đầu tiên một lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị thành viên Hội đồng Chứng minh được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại Việt Nam Quốc Tự

Đây là lần đầu tiên một lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị thành viên Hội đồng Chứng minh được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại Việt Nam Quốc Tự

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đọc lời tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đọc lời tưởng niệm

Nhị vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang và Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh

Nhị vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang và Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh

Hòa thượng Thích Lệ Trang cử hành nghi thức Cung tiến Giác linh

Hòa thượng Thích Lệ Trang cử hành nghi thức Cung tiến Giác linh

"Tùng lâm Trưởng lão, Giáo hội Đạo sư..."

"Tùng lâm Trưởng lão, Giáo hội Đạo sư..."

"Duyên độ sanh một mảnh thuyền Từ, Cơ hóa độ nửa câu Pháp ngữ"

"Duyên độ sanh một mảnh thuyền Từ, Cơ hóa độ nửa câu Pháp ngữ"

Đức Pháp chủ dâng phạn thực cúng dường

Đức Pháp chủ dâng phạn thực cúng dường

Hương án chư vị Pháp chủ, chư vị thành viên Hội đồng Chứng minh quá cố

Hương án chư vị Pháp chủ, chư vị thành viên Hội đồng Chứng minh quá cố

"Tăng Ni cùng một dạ quan chiêm, thiện tín với ba lần bái thỉnh"

"Tăng Ni cùng một dạ quan chiêm, thiện tín với ba lần bái thỉnh"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.