Phân ban Ni giới TP.HCM thông qua đề cử nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2022-2027 với 84 vị

Niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
Niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 18-7, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đã có buổi họp thảo luận, đề cử nhân sự Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027).
Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh và có lời đạo từ với Phân ban Ni giới TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh và có lời đạo từ với Phân ban Ni giới TP.HCM

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự TP; chư tôn đức Ban Thư ký Ban Trị sự TP: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP, cùng chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM.

Trước buổi họp của chư Ni, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đã ban đạo từ tin tưởng Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ đề cử một vị Ni trưởng để lãnh đạo Phân ban Ni giới và đề cử nhân sự của Phân ban để sớm kiện toàn tổ chức Giáo hội TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027).

Trưởng lão Hòa thượng cũng nêu những tâm huyết, ưu tư về sự phát triển của Ni giới TP.HCM trong thời gian tới, những tiêu chí đề cử nhân sự phù hợp để nhiếp chúng. Theo đó, với kinh nghiệm trong vai trò Trưởng ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM vừa qua, Trưởng lão Hòa thượng huấn thị về vị trí lãnh đạo - Trưởng Phân ban phải là người dưới 80 tuổi, các Phó Phân ban dưới 70 tuổi có năng lực, sức khỏe để điều hành hoạt động Phật sự của Ni giới, cùng với chư Tăng đưa Phật giáo TP.HCM phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại buổi họp của Phân ban Ni giới

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại buổi họp của Phân ban Ni giới

Sau đạo từ của Đức Quyền Pháp chủ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, cùng chư tôn đức Ban Thư ký Ban Trị sự chứng minh phiên họp của Ni giới TP.HCM.

Tại buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM đã báo cáo đến chư tôn đức Ban Trị sự về kết quả buổi họp đề cử nhân sự của Phân ban Ni giới TP.HCM vào chiều ngày 30-5-2022 tại tổ đình Từ Nghiêm.

Theo kết quả từ buổi họp này, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM tín nhiệm đề cử Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đảm nhiệm Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM (qua hình thức bỏ phiếu kín); Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã lấy ý kiến biểu quyết của chư Ni với 38/49 vị (vắng mặt 11 vị) hiện diện tại buổi họp, tất cả thống nhất giữ nguyên kết quả của buổi họp chiều ngày 30-5-2022. Theo đó, chư Ni thống nhất tín nhiệm, đề cử Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn làm Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM và Ni trưởng Thích nữ Như Thảo làm Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM.

Chư Ni biểu quyết thống nhất giữ nguyên kết quả đề cử ngày 30-5-2022, tín nhiệm đề cử Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn làm trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Chư Ni biểu quyết thống nhất giữ nguyên kết quả đề cử ngày 30-5-2022, tín nhiệm đề cử Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn làm trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Phát biểu tại buổi họp, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết vừa rồi chư Ni đã biểu quyết đồng thuận đề cử 2 vị Ni trưởng lãnh đạo Ni giới TP.HCM trong nhiệm kỳ mới. Chủ trương của Giáo hội TP.HCM là trẻ hóa lãnh đạo, nhân sự phải có khả năng làm việc, sức khỏe, chuyên môn… những vị được đề cử cần phù hợp với các tiêu chí này. Do đó, Phân ban Ni giới TP.HCM cần chọn những vị có khả năng làm việc, chọn đúng người đúng việc để hoạt động Phật sự của Ni giới nhiệm kỳ mới được thuận lợi.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng cho biết Ban Trị sự TP.HCM luôn quan tâm, hỗ trợ cho Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức thành tựu Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng chư vị trưởng lão Ni tiền bối hữu công đã viên tịch. Hòa thượng cho biết “đây cũng là trách nhiệm chung”.

Hòa thượng lưu ý đến Phân ban Ni giới TP.HCM cần có văn bản đề cử thành phần nhân sự của Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 trình Ban Thường trực Ban Trị sự để có quyết định chuẩn y chính thức về nhân sự của Phân ban.

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM hiện diện 38/49 thành viên nhiệm kỳ 2017-2022

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM hiện diện 38/49 thành viên nhiệm kỳ 2017-2022

Sau buổi họp với sự chứng minh của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư Ni tiếp tục buổi họp nội bộ đề cử nhân sự trong Ban Thường trực gồm các Phó Trưởng Phân ban, Trưởng các Tiểu ban chuyên trách, bộ phận thư ký, văn phòng...

Theo đó, nhân sự dự kiến của Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 84 vị, trong đó Ban Chứng minh: 12 vị; Ban Cố vấn: 11 vị; Ban Thường trực 31 vị và 30 vị ủy viên, do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn làm Trưởng Phân ban; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo làm Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban, đề cử 10 vị Phó Trưởng Phân ban, 1 Chánh Thư ký, 3 Phó Thư ký, 1 Chánh Văn phòng.

Trên tinh thần chỉ đạo của chư tôn đức Ban Trị sự tại buổi họp, Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ có văn bản chính thức về thành phần nhân sự của Phân ban trình đến Ban Thường trực Ban Trị sự trước ngày thứ Sáu, 22-7-2022.

Hình ảnh buổi họp đề cử nhân sự của Phân ban Ni giới TP.HCM sáng 18-7:

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp của chư Ni

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp của chư Ni

Ni trưởng Thích nữ Như Xuân cảm ơn chư tôn đức, chư Ni đã hỗ trợ trong thời gian Ni trưởng đảm nhiệm Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM

Ni trưởng Thích nữ Như Xuân cảm ơn chư tôn đức, chư Ni đã hỗ trợ trong thời gian Ni trưởng đảm nhiệm Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn được đề cử Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn được đề cử Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo được đề cử Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới nhiệm kỳ 2022-2027

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo được đề cử Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới nhiệm kỳ 2022-2027

Chư Ni biểu quyết thống nhất đề cử Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đảm nhiệm Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM

Chư Ni biểu quyết thống nhất đề cử Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đảm nhiệm Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM

Chư Ni họp nội bộ đề cử các chức danh trong Thường trực Phân ban

Chư Ni họp nội bộ đề cử các chức danh trong Thường trực Phân ban

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.