Giới sư Ni hướng dẫn các giới tử cầu Chánh pháp Đại Tăng trong Đại giới đàn Bửu Huệ

Cung thỉnh chư tôn đức giới sư Tăng quang lâm
Cung thỉnh chư tôn đức giới sư Tăng quang lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 22-11, Hội đồng Thập sư Ni đã hướng dẫn giới tử đến cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng theo truyền thống Bắc tông, trong khuôn khổ Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.
Chư giới sư Ni tác bạch xin vào bái yết Đại Tăng

Chư giới sư Ni tác bạch xin vào bái yết Đại Tăng

Sau lời tác bạch xin được vào của Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen, Điển lễ, Đại đức Thích Nguyên Hưng đã hướng dẫn chư Ni vào đảnh lễ Tam bảo và bái yết Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni.

Sau khi đến giới trường, đảnh lễ Tam bảo và an tọa, Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử Ni cầu thỉnh Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê và tôn chứng Tăng-già, thỉnh nguyện mong được tiếp nhận Chánh pháp từ Đại Tăng.

Ni trưởng Thích nữ Hải Thành hướng dẫn các giới tử cầu thỉnh Yết-ma và tôn chứng Tăng-già

Ni trưởng Thích nữ Hải Thành hướng dẫn các giới tử cầu thỉnh Yết-ma và tôn chứng Tăng-già

Sau khi vấn hoà, các giới tử Ni vân tập trước Đại Tăng và được Hòa thượng Yết-ma vấn các già-nạn. Tiếp theo, tuần tự 3 vị giới tử Ni được gọi vào để bạch tứ yết-ma giữa nhị bộ Tăng Ni tác thành giới thể.

Hòa thượng Giáo thọ trao 8 pháp Ba-la-di; đối với các pháp khác trong 348 giới Tỳ-kheo-ni, Hòa thượng Giáo thọ giáo giới các giới tử phải thân cận các bậc trưởng thượng Ni để học cho đủ.

Trao 3 y cho các giới tử

Trao 3 y cho các giới tử

Sau đó, chư tôn đức đã hướng dẫn các giới tử Thức-xoa-ma-na xả man y, trao 3 y, bát và tọa cụ cho các giới tử.

Hòa thượng Giáo thọ đã sách tấn, nhắc nhở Ni chúng phải tinh tấn tu học vì thân người khó được mà nay đã được, giới pháp khó gặp mà nay đã gặp, vậy sau khi nhận giới pháp xong phải vâng giữ trân trọng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Giới thể châu viên giữa nhị bộ Tăng Ni

Giới thể châu viên giữa nhị bộ Tăng Ni

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.