Đại giới đàn Bửu Huệ: Ban Kiến đàn thăm các giới trường biệt truyền hệ phái Khất sĩ và Nam tông

Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ thăm, sách tấn giới tử tại tịnh xá Trung Tâm
Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ thăm, sách tấn giới tử tại tịnh xá Trung Tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tiếp tục việc thăm các điểm truyền giới thuộc Đại giới đàn Bửu Huệ, sáng nay, 18-11, Ban Kiến đàn đã quang lâm thăm, sách tấn giới tử tại điểm truyền giới hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) và giới trường hệ phái Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang (TP.Thủ Đức).
Cung thỉnh chư tôn đức Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ

Cung thỉnh chư tôn đức Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chánh Chủ đàn; tháp tùng có chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP, Phó Chánh Chủ đàn: Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh; chư tôn đức thành viên Ban Kiến đàn, Ban Thư ký.

Xem bản tin truyền hình của Báo Giác Ngộ

Đón tiếp Ban Kiến đàn tại tịnh xá Trung Tâm có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật giáo VN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Trung Tâm; cùng chư tôn đức Ban Điều hành, Ban Quản giới tử và các giới tử Tỳ-kheo và Sa-di phát nguyện thọ giới.

Thượng tọa Thích Giác Hoàng thay mặt chư tôn đức Ban Điều hành, Ban Quản giới tử báo cáo số lượng giới tử và cầu thỉnh pháp từ sách tấn từ Hòa thượng Chánh Chủ đàn

Thượng tọa Thích Giác Hoàng thay mặt chư tôn đức Ban Điều hành, Ban Quản giới tử báo cáo số lượng giới tử và cầu thỉnh pháp từ sách tấn từ Hòa thượng Chánh Chủ đàn

Tại đây, Thượng tọa Thích Giác Hoàng tác bạch báo cáo số lượng giới tử, theo đó có 6 giới tử Tỳ-kheo, 3 giới tử Sa-di; và cầu thỉnh Hòa thượng Chánh Chủ đàn ban pháp từ sách tấn cho các giới tử.

Sách tấn đến các giới tử, Hòa thượng Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Bửu Huệ nhấn mạnh ý nghĩa phòng hộ của giới. Theo đó, thọ giới là tiếp nhận phương tiện để phòng hộ 3 nghiệp. Một khi thân tâm đã sạch những vọng tưởng, hành vi sai trái thì chúng ta mới có thể đi vào thanh tịnh. Thế nên thọ giới chính là tiếp nhận giới để phòng hộ.

Xem bản tin truyền hình của Báo Giác Ngộ

Hòa thượng Chánh Chủ đàn cho biết dù là hệ phái nào, với những nhân duyên tiếp nhận phương tiện sai khác, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là thành tựu tam tụ tịnh giới.

Hòa thượng Thích Lệ Trang sách tấn giới tử những ngày đầu bước vào đạo, bước vào giới đàn, bắt buộc phải có lý tưởng, có những kiến thức Phật học, từ đó có khả năng thâm nhập tam tạng thánh điển, để có khả năng tiếp nhận sự nghiệp Tổ, Thầy giao phó.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao tịnh tài cúng dường đến Hòa thượng Thích Giác Toàn, Trưởng ban Điều hành điểm truyền giới tại tịnh xá Trung Tâm

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao tịnh tài cúng dường đến Hòa thượng Thích Giác Toàn, Trưởng ban Điều hành điểm truyền giới tại tịnh xá Trung Tâm

Hòa thượng Thích Giác Toàn thay mặt chư tôn đức hệ phái Khất sĩ tri ân đến chư tôn đức Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ đã chọn, cho phép giới tử hệ phái tấn đàn thọ nhận giới pháp theo biệt truyền tại tịnh xá Trung Tâm và tịnh xá Ngọc Phương.

* Tại giới trường chùa Bửu Quang, Hòa thượng Minh Giác, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Điều hành; Thượng tọa Thiện Hạnh, Phó ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Điều hành; Đại đức Minh Tấn, Phó Thư ký ban Điều hành cung đón Hòa thượng Chánh Chủ đàn và chư tôn đức Ban Kiến đàn.

Chư tôn đức Ban Kiến đàn thăm giới trường chùa Bửu Quang, TP.Thủ Đức

Chư tôn đức Ban Kiến đàn thăm giới trường chùa Bửu Quang, TP.Thủ Đức

Tại đây, Hòa thượng Minh Giác có lời tri ân chư tôn đức Ban Kiến đàn đến thăm giới trường chùa Bửu Quang, điểm truyền giới cho giới tử Phật giáo Nam tông Kinh; Thượng tọa Thiện Hạnh đại diện Ban Điều hành bạch trình về công tác chuẩn bị tại giới trường chùa Bửu Quang.

Hòa thượng Thích Minh Giác tri ân đến chư tôn đức Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ đến thăm giới trường chùa Bửu Quang

Hòa thượng Thích Minh Giác tri ân đến chư tôn đức Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ đến thăm giới trường chùa Bửu Quang

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Chánh Chủ đàn bày tỏ niềm hoan hỷ đến chư tôn đức Ban Điều hành đã chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức đàn giới biệt truyền tại giới trường chùa Bửu Quang.

Dịp này, Hòa thượng cũng nêu lên ý nghĩa của việc tổ chức Đại giới đàn, thông tin về công tác tổ chức đàn giới và có lời chúc lành đến chư tôn đức Ban Điều hành để chăm lo đàn giới đặc thù của hệ phái được viên mãn, góp phần vào sự thành tựu chung của Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Hòa thượng Chánh Chủ đàn bày tỏ niềm hoan hỷ đến chư tôn đức Ban Điều hành đã chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức đàn giới tại giới trường chùa Bửu Quang

Hòa thượng Chánh Chủ đàn bày tỏ niềm hoan hỷ đến chư tôn đức Ban Điều hành đã chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức đàn giới tại giới trường chùa Bửu Quang

Thượng tọa Thiện Hạnh cho biết 28 giới tử Phật giáo Nam tông Kinh sẽ chính thức nhập chúng vào sáng ngày 20-11 (8-10-Quý Mão). Sau lễ khai mạc chính thức Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng ngày 21-11, giới trường của hệ phái sẽ tổ chức khai mạc theo nghi thức truyền thống đặc thù vào ngày 22-11 tại chùa Bửu Quang. Sau lễ khai mạc, chư vị giới sư sẽ đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di và Tu nữ cho các giới tử.

Đàn giới hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh cung thỉnh Hòa thượng Thiện Tâm­­, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Hộ Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Minh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự làm Giáo thọ A-xà-lê.

Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ thăm, sách tấn giới tử tại tịnh xá Ngọc Phương

Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ thăm, sách tấn giới tử tại tịnh xá Ngọc Phương

* Cung đón Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ tại điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương có chư vị Ni trưởng giáo phẩm Thường trực Ni giới hệ phái Khất sĩ; Ni trưởng Thích nữ Viên Liên, Trưởng ban Điều hành, chư Ni Ban Điều hành, Ban Quản giới tử, Ban Hộ đàn và giới tử.

Trao tịnh tài cúng dường điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương

Trao tịnh tài cúng dường điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương

Ni sư Thích nữ Tín Liên, Phó ban Chánh Thư ký Ban Điều hành đã dâng lời trình bạch báo cáo việc tổ chức tại tịnh xá Ngọc Phương. Theo đó tại điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương có 14 giới tử, trong đó 6 giới tử Tỳ-kheo Ni, 6 giới tử Thức-xoa-ma-na và 2 Sa-di Ni.

Về chương trình tu học được duy trì đều đặn với các thời khóa sám hối; học oai nghi tế hạnh; Ý nghĩa xuất gia và đời sống phạm hạnh; Tìm hiểu tiểu sử, hành trạng của Hòa thượng Bửu Huệ…

Hòa thượng Thích Lệ Trang sách tấn giới tử

Hòa thượng Thích Lệ Trang sách tấn giới tử

Ban lời sách tấn, Hòa thượng Thích Lệ Trang bày tỏ niềm hoan hỷ về sự tu học nghiêm túc của Ni giới hệ phái Khất sĩ.

Sách tấn đến giới tử, Hòa thượng Chánh chủ đàn nhấn mạnh được làm người 6 căn đầy đủ, có duyên lành nhiều đời được gặp Phật pháp, gặp minh sư và được tham dự Đại giới đàn là may mắn lớn.

Hòa thượng Chánh Chủ đàn cho biết năm nay giới tử tuy khiêm tốn nhưng đã đáp ứng tiêu chuẩn của Đại giới đàn Bửu Huệ, được chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội chỉ đạo, cũng như Ban Kiến đàn đề ra, chính chất lượng này sẽ là nền tảng vững chắc để giúp giới tử đủ khả năng thăng tiến trên con đường tu học và đi vào chánh đạo.

"Hãy giữ thân tâm thanh tịnh trong mỗi giờ mỗi phút, vì chỉ có thân tâm thanh tịnh mới tiếp nhận giới pháp thanh tịnh, thành tựu giới như pháp, thành tựu giới thể để có khả năng tiếp nối ngọn đèn chánh pháp mai sau", Hòa thượng Thích Lệ Trang sách tấn đến giới tử.

Tại tịnh xá Trung Tâm

Tại chùa Bửu Quang, TP.Thủ Đức

Tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.