BR-VT: Gần 1.000 giới tử thọ Thập thiện và Bồ-tát giới tại Đại giới đàn Minh Nguyệt

Chư tôn giáo phẩm Giới sư đảnh lễ Tam bảo tại giới trường Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm
Chư tôn giáo phẩm Giới sư đảnh lễ Tam bảo tại giới trường Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-11, tại chánh điện Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, chư tôn đức giới sư đã đăng đàn hướng dẫn 250 giới tử thọ Thập thiện và 700 giới tử phát nguyện thọ trì Bồ-tát giới.

Sau khi niêm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo thọ A-xà-lê khai đạo Giới tử thọ Thập thiện giới.

Các Giới tử được Hòa thượng Giới sư hướng dẫn phát nguyện trước Tam bảo, xin trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng trong mười phương, phụng thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng minh và chư Đại Bồ-tát chứng minh lời phát nguyện.

Phật tử phát tâm thọ giới Thập Thiện

Phật tử phát tâm thọ giới Thập Thiện

Thông qua 5 điều giới cấm cơ bản của Phật tử tại gia, Hòa thượng Giới sư đã 3 lần gạn hỏi, Giới tử đã hồi đáp thanh tịnh. Các Giới tử đối trước Tam bảo phát lồ sám hối 3 nghiệp thân, khẩu, ý trước khi thọ lãnh giới pháp. Sau phần phát nguyện sám hối, Giới tử chính thức thọ giới từ chư vị Giới sư truyền trao.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận đã có lời khai đạo sau khi giới tử thọ giới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận đã có lời khai đạo sau khi giới tử thọ giới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận đã có lời khai đạo sau khi giới tử thọ giới. Hòa thượng giảng giải về những điều cần thiết để giới tử nương vào đó thực tập sau khi đắc giới tướng, giới thể và đồng y giáo phụng hành, nguyện trọn đời vâng giữ.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, các Giới tử vừa thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni giới tại Đại giới đàn Minh Nguyệt và Phật tử tại gia phát tâm thọ giới Bồ-tát vân tập về Giới trường Tăng - chánh điện Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm để cầu thọ tịnh giới Bồ-tát. Giới tử phát nguyện thọ giới Bồ-tát 700 vị.

Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Giới sư niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Giới sư niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo

Tại Giới trường, Ban Nghi lễ xướng tụng kệ khai kinh và cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Ấn làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Thích Quang Nhuận làm Giáo thọ A-xà-lê khai đạo Giới tử.

Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Giới sư niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, hướng dẫn các Giới tử sám hối ba nghiệp thanh tịnh, giáo huấn về ý nghĩa cao cả của giới Bồ-tát.

Chư Giới sư đã hướng dẫn các Giới tử cung thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni làm Hòa thượng Đường đầu, cung thỉnh Bồ-tát Văn Thù làm Thầy Yết-ma, cung thỉnh Bồ-tát Di Lặc làm Thầy Giáo thọ, cung thỉnh mười phương Như Lai làm Tôn chứng và mười phương Bồ-tát làm pháp lữ trao truyền giới pháp Đại thừa của Bồ-tát.

Chư tôn đức hướng dẫn các Giới tử sám hối ba nghiệp thanh tịnh

Chư tôn đức hướng dẫn các Giới tử sám hối ba nghiệp thanh tịnh

Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Giới Bồ-tát là thông giới dành cho cả hàng xuất gia và tại gia. Trong Phạm Võng Bồ-tát Giới kinh, Bồ-tát giới gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh dành cho hàng xuất gia; 6 giới trọng, 28 giới khinh dành cho hàng tại gia.

Giới tử thọ Bồ-tát giới

Giới tử thọ Bồ-tát giới

Sau nghi thức truyền thọ Bồ-tát giới, 124 giới tử đã phát tâm tấn hương, cúng dường Tam bảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.