Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): 3.300 giới tử xuất gia và tại gia phát nguyện thọ Bồ-tát giới

Các giới tử chí thành đảnh lễ chư tôn đức giới sư cầu thọ Bồ-tát giới
Các giới tử chí thành đảnh lễ chư tôn đức giới sư cầu thọ Bồ-tát giới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-4, các tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni truyền thống Phật giáo Bắc tông vừa thọ giới pháp tại Đại giới đàn Thiện Hoa do Ban Trị sự GHPGVN Đồng Nai tổ chức, cùng 1.900 Phật tử tại gia đã vân tập Tuyển Phật trường thiền viện Thường Chiếu cầu thọ giới Bồ-tát.
Hòa thượng Thích Minh Thông hướng dẫn các giới tử thỉnh Hòa thượng Đường đầu, Yết-ma, Giáo thọ và Tôn chứng

Hòa thượng Thích Minh Thông hướng dẫn các giới tử thỉnh Hòa thượng Đường đầu, Yết-ma, Giáo thọ và Tôn chứng

Tại đây, Ban Nghi lễ đã cung thỉnh Hội đồng Giới sư gồm 15 vị, do Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Hải Mẫn, Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Thượng tọa Thích Thông Hạnh…cùng chư giới sư đăng đàn truyền giới Bồ-tát; Đại đức Thích Trung Nghĩa và chư tôn đức làm dẫn thỉnh.

Các giới tử Tỳ-kheo phát nguyện thọ Bồ-tát giới

Các giới tử Tỳ-kheo phát nguyện thọ Bồ-tát giới

Trước đó, Hòa thượng Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư Đại giới đàn Thiện Hoa đã có lời giáo giới đến các giới tử, đặc biệt là các giới tử tại gia. Hòa thượng dạy, khi phát tâm thọ Bồ-tát giới cần phải trường trai (ăn chay) để trưởng dưỡng tâm từ và làm cho tình thương được lan tỏa. Vì Bồ-tát giới gọi là đạo tục thông hành giới nên là hàng xuất gia hay tại gia chỉ cần hiểu được lời giới sư nói thì đều có thể thọ được, Hòa thượng chỉ dạy.

Các giới tử Ni chí thành lãnh Bồ-tát giới

Các giới tử Ni chí thành lãnh Bồ-tát giới

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức giới sư đã quang lâm, an tọa, sau đó hướng dẫn các giới tử đảnh lễ Tam bảo và sám hối thanh tịnh ba nghiệp, giáo huấn về ý nghĩa cao cả của giới Bồ-tát, hạnh nguyện lợi tha, tâm thành tha thiết mà người lãnh thọ giới pháp cần phải phát khởi và gìn giữ.

Sau khi vấn già nạn giới tử, Hòa thượng Luật sư Thích Minh Thông đã hướng dẫn các giới tử chí tâm thành kính cung thỉnh Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni làm Hòa thượng Đường đầu, cung thỉnh Bồ-tát Văn Thù làm thầy Yết-ma, cung thỉnh Bồ-tát Di Lặc làm thầy Giáo thọ, cung thỉnh mười phương Như Lai làm tôn chứng sư trao truyền giới pháp Đại thừa của Bồ-tát.

1.900 giới tử tại gia phát nguyện thọ Bồ-tát giới

1.900 giới tử tại gia phát nguyện thọ Bồ-tát giới

Giới Bồ-tát là thông giới dành cho cả hàng xuất gia và tại gia trong truyền thống Phật giáo Bắc tông. Theo Phạm Võng Bồ-tát giới kinh, giới Bồ-tát gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Người thọ nhận giới pháp này, bên cạnh việc phát khởi tâm bồ-đề, tự thân nỗ lực hành trì còn phải nuôi lớn tâm đại bi, vì lòng thương tha nhân mà xả thân cứu độ, không ngại gian khổ, khó khăn để hoằng dương giáo pháp của Phật, đem an vui, lợi ích đến cho tất cả chúng sanh. Thấy nguy không cứu, thấy nạn bỏ mặt thì đó không phải là hạnh nguyện lợi tha của một bậc Bồ-tát.

Tấn hướng cúng dường Tam bảo sau khi đã Phát nguyện lãnh thọ Bồ-tát giới

Tấn hướng cúng dường Tam bảo sau khi đã Phát nguyện lãnh thọ Bồ-tát giới

Như vậy, người thọ Bồ-tát giới thực hiện vẹn toàn hạnh tự độ và độ tha. Chính điều này đã tạo nên phạm vi tư tưởng và tinh thần vô cùng rộng lớn, khoáng đạt của Bồ-tát giới.

Trước đó hội đồng giới sư đã trao truyền tam quy cho 380 Phật tử và 91 giới tử phát tâm thọ Thập thiện giới.

Sau phần truyền giới Bồ-tát, chư tôn đức Giới sư đã tấn hương (đốt liều) cho các giới tử tân Tỳ kheo-Tỳ kheo-ni và Sa-di phát nguyện cúng dường Tam bảo.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Tuyển Phật trường thiền viện Thường Chiếu:

Truyền tam quy và thập thiện

Truyền tam quy và thập thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.