Đại giới đàn Tâm Hòa X: Giới sư Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni cầu Chánh pháp với Đại Tăng

Giới tử Tỳ-kheo-ni được Hội đồng thập sư Ni hướng dẫn đến giới trường Tăng cầu Chánh pháp Đại Tăng để chính thức trở thành tân Tỳ-kheo-ni
Giới tử Tỳ-kheo-ni được Hội đồng thập sư Ni hướng dẫn đến giới trường Tăng cầu Chánh pháp Đại Tăng để chính thức trở thành tân Tỳ-kheo-ni
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 7-8 (21-6-Quý Mão), sau khi truyền Bổn pháp Tỳ-kheo-ni cho các giới tử Thức-xoa-ma-na cầu thọ giới Tỳ-kheo-ni, Hội đồng Thập sư Ni và Ban Dẫn thỉnh đã hướng dẫn 29 giới tử Tỳ-kheo-ni sang giới trường Tăng - chùa Linh Sơn Phước Trung cầu Chánh pháp trước Đại Tăng.
Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni đã thay mặt Hội đồng Thập sư Ni tác bạch 3 lần xin được phép cho giới tử được vào cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng

Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni đã thay mặt Hội đồng Thập sư Ni tác bạch 3 lần xin được phép cho giới tử được vào cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng

Tại tam quan giới trường Tăng, vị Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni đã thay mặt Hội đồng Thập sư Ni tác bạch 3 lần xin được phép cho giới tử được vào cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

Đại diện Ban Dẫn thỉnh Tăng đã như pháp chấp thuận và hướng dẫn chư tôn túc giới sư Ni đến giới trường cầu xin Chánh pháp.

Trước Hội đồng Thập sư Tăng, đại diện Hội đồng Thập sư Ni tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử Tỳ-kheo-ni. Hội đồng Thập sư Tăng đã tùy thuận hứa khả.

Giữa hai bộ Tăng - Ni giới sư, các giới tử lần lượt được tấn đàn cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng nhị bộ qua nghi thức bạch tứ Yết-ma.

Giới tử Tỳ-kheo-ni đảnh lễ Hội đồng thập sư Tăng Ni nhị bộ

Giới tử Tỳ-kheo-ni đảnh lễ Hội đồng thập sư Tăng Ni nhị bộ

Sau khi Yết-ma, Hội đồng Thập sư nhị bộ truyền các điều giới trong 348 giới Tỳ-kheo-ni, 8 điều kính giữ (Bát kỉnh pháp) và 4 pháp nương tựa (Tứ y) suốt đời của một Tỳ-kheo-ni. Các Tân Tỳ-kheo-ni còn được Giới sư hướng dẫn thọ 3 y, bình bát, tọa cụ và dụng cụ lọc nước.

Hình ảnh giới tử Tỳ-kheo-ni cầu Chánh pháp Đại Tăng - Đại giới đàn Tâm Hòa X:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.