Đại giới đàn Bửu Huệ: Truyền giới Sa-di và Tỳ-kheo tại giới trường tịnh xá Trung Tâm

Đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo và Sa-di theo nghi thức biệt truyền hệ phái Khất sĩ
Đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo và Sa-di theo nghi thức biệt truyền hệ phái Khất sĩ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 21-11 (9-10-Quý Mão), tại giới trường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), Hội đồng Thập sư đã chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của hệ phái Khất sĩ đến 6 giới tử Tỳ-kheo, 3 giới tử Sa-di trong Đại giới đàn Bửu Huệ.
Cung thỉnh chư vị giới sư quang lâm giới trường

Cung thỉnh chư vị giới sư quang lâm giới trường

Trước khi chính thức đăng đàn truyền giới, chư tôn đức Ban Điều hành giới trường đã có cuộc họp với chư vị giới sư về cách thức và những vấn đề liên quan đến việc truyền giới biệt truyền của hệ phái.

Đàn giới Sa-di, Ban Kiến đàn thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Giác Giới đương vi Hòa thượng Đàn đầu, Hòa thượng Giác Pháp làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Minh Bửu làm Giáo thọ A-xà-lê cùng 7 vị tôn chứng: Hòa thượng Giác Minh, Hòa thượng Giác Phùng, Hòa thượng Minh Hóa, Hòa thượng Giác Nhân, Hòa thượng Minh Thành, Hòa thượng Giác Nhuận và Thượng tọa Giác Hy.

Các giới tử được Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn đảnh lễ Tam bảo và chư tôn đức Giới sư để tác thành giới thể. Hòa thượng Yết-ma đã bạch tứ Yết-ma để giới thể được thành tựu, và trao truyền y, bát. Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng Sa-di cũng như tứ y (bốn điều nương tựa của người xuất gia Khất sĩ phải vâng giữ trọn đời).

Hội đồng Thập sư trao truyền giới pháp
Hội đồng Thập sư trao truyền giới pháp

Tại đàn giới Tỳ-kheo, Ban Kiến đàn thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Giác Giới đương vi Hòa thượng Đàn đầu, Hòa thượng Giác Ngộ làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Giác Pháp làm Giáo thọ A-xà-lê cùng 7 vị tôn chứng: Hòa thượng Giác Hùng, Hòa thượng Minh Hồng, Hòa thượng Minh Bửu, Hòa thượng Giác Sơn, Hòa thượng Giác Minh, Hòa thượng Giác Thành và Hòa thượng Giác Điệp.

Sau khi đã kiểm tra y, bát đầy đủ, các giới tử vào đảnh lễ Hội đồng giới sư. Hòa thượng giáo thọ đã hướng dẫn các giới tử thỉnh Tam bảo và chư tôn đức giới sư tác thành tánh thể Tỳ-kheo cho mình.

Hòa thượng Yết-ma chỉ dạy mỗi đàn 3 vị sẽ được bạch tứ Yết-ma trước Đại Tăng để giới thể vô tác được phát sanh, bản thể Tỳ-kheo được thành tựu. Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã trao truyền giới tướng cho các giới tử để tánh tướng được viên dung.

Trao truyền y bát
Trao truyền y bát

Sách tấn các giới tử, Hòa thượng Giác Pháp thay mặt Hội đồng Thập sư chia sẻ về tầm quan trọng của giới đối với người xuất gia tu tập. Hòa thượng nhấn mạnh: “Phải bỏ các pháp bất thiện: tham, sân, si để hướng đến đạo quả giải thoát, giác ngộ và lấy Giới - Định - Tuệ làm nền tảng tu tập đến ngày công viên quả mãn”. Đồng thời, tất cả giới tử lấy tấm gương Tổ sư Minh Đăng Quang soi sáng trên bước đường hoằng pháp lợi sinh.

Đảnh lễ tác bạch

Đảnh lễ tác bạch

Cung thỉnh chư vị giới sư quang lâm Phật tiền

Cung thỉnh chư vị giới sư quang lâm Phật tiền

Từng bước chân an lạc
Từng bước chân an lạc
Thanh tịnh
Thanh tịnh
Giới tử trang nghiêm tiến vào giới trường
Giới tử trang nghiêm tiến vào giới trường
Giữ ba nghiệp thanh tịnh
Giữ ba nghiệp thanh tịnh
Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Trung Tâm thân lâm đảnh lễ Tam bảo cùng chư tôn đức Hội đồng Thập sư

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Trung Tâm thân lâm đảnh lễ Tam bảo cùng chư tôn đức Hội đồng Thập sư

Trang nghiêm thanh tịnh
Trang nghiêm thanh tịnh
Chư tôn đức dẫn thỉnh cung an chức sự Hội đồng Thập sư
Chư tôn đức dẫn thỉnh cung an chức sự Hội đồng Thập sư
Giới tử phủ phục thể hiện lòng tôn kính đối với Hội đồng Thập sư

Giới tử phủ phục thể hiện lòng tôn kính đối với Hội đồng Thập sư

Cung thỉnh chư vị giới sư quang lâm giới trường

Cung thỉnh chư vị giới sư quang lâm giới trường

Thành kính
Thành kính
Chư tôn đức Hội đồng thập sư

Chư tôn đức Hội đồng thập sư

Các giới tử đã được chư tôn đức giới sư trao truyền giới pháp
Các giới tử đã được chư tôn đức giới sư trao truyền giới pháp
Cung tiễn Hội đồng Thập sư
Cung tiễn Hội đồng Thập sư
Hoà thượng Giác Pháp phát biểu trong phiên họp trước khi chính thức tấn đàn
Hoà thượng Giác Pháp phát biểu trong phiên họp trước khi chính thức tấn đàn
Chư tôn đức Hội đồng Thập sư thảo luận đàn truyền giới

Chư tôn đức Hội đồng Thập sư thảo luận đàn truyền giới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.