Đại giới đàn Bửu Huệ: Truyền giới Sa-di Bắc tông tại giới trường chùa Huệ Nghiêm

Các giới tử thọ Sa-di được chư tôn đức giới sư trao man y - Ảnh: Quảng Hậu/BGN
Các giới tử thọ Sa-di được chư tôn đức giới sư trao man y - Ảnh: Quảng Hậu/BGN
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều nay, 21-11, tại Giới đài viện Huệ Nghiêm, Hội đồng Thập sư đã đăng đàn truyền giới Sa-di cho 28 giới tử Tăng Bắc tông.

Các giới tử tác bạch cầu giới

Các giới tử tác bạch cầu giới

Tại Cầu giới đường, chư tôn đức Điển lễ giới đàn đã cung an chức sự đàn giới Sa-di.

Ban Kiến đàn thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Pháp đương vi Hòa thượng Đàn đầu, Hòa thượng Thích Hiển Đức làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Thích Chơn Không làm Giáo thọ A-xà-lê cùng 7 vị Tôn chứng: Hòa thượng Thích Huệ Minh, Hòa thượng Thích Tâm Linh, Hòa thượng Thích Hải Mẫn, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Hòa thượng Thích Hoằng Tri và Thượng tọa Thích Huệ Công.

Thượng tọa Thích Trí Thông, Đại đức Thích Nguyên Hưng làm điển lễ, dẫn thỉnh.

Ban Điển lễ cung an chức sự

Ban Điển lễ cung an chức sự

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm Giới đài viện, đảnh lễ Tam bảo, sau đó an tọa tại các phương vị được cung an chức sự, trang nghiêm đạo tràng, truyền giới pháp đến các giới tử.

Chư tôn đức Điển lễ đã hướng dẫn các giới tử cầu thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Hòa thượng Yết-ma, Hòa thượng Giáo thọ. Sau đó, Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn giới tử thỉnh thất chứng tôn già.

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Yết-ma khải thỉnh mười phương chư Phật chứng minh

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Yết-ma khải thỉnh mười phương chư Phật chứng minh

Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới Sa-di trước Đại Tăng. Sau khi Đại Tăng đã tác thành, Hòa thượng Yết-ma đã trao man y và đãy lọc nước cho giới tử.

Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn các tân Sa-di đảnh lễ tứ trọng ân: Ân sư trưởng, cha mẹ, đất nước và đàn-na tín thí.

Các giới tử thọ man y, đãy lọc nước

Các giới tử thọ man y, đãy lọc nước

Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng của Sa-di đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn. Đây chính là thềm bậc để tiến lên Tỳ-kheo - địa vị chúng trung tôn sau này.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Các giới tử đã được chư tôn đức giới sư trao truyền Sa-di giới làm thềm bậc cho chúng trung tôn

Các giới tử đã được chư tôn đức giới sư trao truyền Sa-di giới làm thềm bậc cho chúng trung tôn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.