Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Minh Thông sái tịnh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Minh Thông sái tịnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 11-5 (11-4-Nhâm Dần), tại chánh điện mới tọa lạc trong khuôn viên cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Hội đồng Điều hành đã trang nghiêm cử hành nghi lễ an vị Phật và kiết giới trường theo truyền thống và luật Phật chế.
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ niêm hương bạch Phật

Hiện diện có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện; Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Hội đồng Điều hành và gần 1.000 Tăng, Ni các khóa XIV; XV và XVI đang tu học nội trú tại Học viện và chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) tham dự.

Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 2

Tham dự còn có Hòa thượng Luật sư Thích Minh Thông

Sau lễ niêm hương, tham lễ Tam bảo, dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Minh Thông đã tác pháp vấn hòa để xả giới trường trước khi yết-ma kiết tam trùng Đại giới.

Trưởng lão Hòa thượng chứng minh và Hòa thượng Luật sư Thích Minh Thông đã sái tịnh khuôn viên, trong khi đại chúng nhất tâm đồng thanh trì tụng Đại bi, Thập chú.

Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 3

Hòa thượng Thích Lệ Trang

Tỳ-kheo Thích Nguyên Hưng, Thường trú Tăng Luật viện Huệ Nghiêm đã xướng tiêu tướng ngoài của giới trường theo tiêu tướng đã được ấn định sẵn. Từ đây những sinh hoạt của Tăng như yết-ma; bố-tát; tác pháp an cư đều phải thực hiện ở trong tướng ngoại của giới trường.

Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 4

Kiết giới

Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 5

Tỳ-kheo Thích Nguyên Hưng xướng tiêu tướng

Tại sảnh trước chánh điện, chư Tăng cũng đã được nghe xướng tướng trong và tướng ngoại của Đại giới để các sinh hoạt của chúng Tăng đúng theo tinh thần luật Phật chế định, là duyên giúp tự thân mỗi người được trang nghiêm, góp phần xây dựng Tăng đoàn hòa hợp và thanh tịnh.

Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 6

Trước Phật đài

Chánh điện tại cơ sở 2 của Học viện được khởi công xây dựng năm 2018, với kết cấu 1 trệt, 1 lầu. Lầu 1 làm chánh điện - nơi thực hiện các lễ nghi tâm linh với sức chứa khoảng 1.500 người; tầng trệt là đại giảng đường - sẽ là không gian cho các sự kiện hội nghị, hội thảo với sức chứa 2.500 chỗ ngồi; cùng với các phòng họp dành cho hội thảo nhóm.

Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 7
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 8
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 9
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 10
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 11
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 12
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 13
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 14
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 15
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 16
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 17
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 18
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 19
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 20
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 21
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 22
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 23
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 24
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 25
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 26
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 27
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 28
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 29
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 30
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 31
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 32
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 33
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 34
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 35
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 36
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 37
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 38
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 39
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 40
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 41
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 42
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 43
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 44
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 45
Trang nghiêm lễ an vị Phật và kiết giới ở chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 46

Chánh điện mới sẽ được đưa vào sử dụng trong mùa An cư PL.2566 - năm nay 2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Giấy phép số 109/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 19/03/2008. Tổng biên tập: HT. Thích Trí Quảng.
©2008-2020 Bản quyền thuộc về Báo Giác Ngộ. Ghi rõ nguồn Giác Ngộ Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.